ZNAK, AMBLEM I ZASTAVA

Znak Društva je sastavljen od pletera u obliku kruga gdje se na gornjem djelu nalazi grb RH, dok je u sredini pletera vatrogasne kacige na koje se nalazi vatrogasna sjekirica sa desne strane i baklja sa lijeve strane. Ispod kacige unutar pletera se nalazi natpis DVD Beravci, a sa lijeve strane „19“ i desne strne „28“.

Amblem Društva se sastoji od oblika trokuta koji je na gornjem djelu širi te se prema donjem dijelu sužava sa izbočenim stranicama u crvenoj boji sa žutim obrubom. Unutar trokuta sa gornje strane nalazi se natpis sa tekstom :“DVD BERAVCI“, a na donjem dijelu „1928“. U sredini se nalazi pletera u obliku kruga gdje se na gornjem djelu nalazi grb RH, dok je u sredini pletera vatrogasne kacige na koje se nalazi vatrogasna sjekirica sa desne strane i baklja crvene boje sa lijeve strane. Praznina unutar pletera i oko kacige je bijele boje sa povezanim crtama.

Zastava Društva je dimenzije 140 cm x 115 cm sa dva lica crvene boje za zlatnim resicama oko zastave. Unutar zastave nalazi se zlatni okvir te u kutevima listovi hrasta i klasovi pšenice. Sa jedne strane u sredini nalazi se sv. Florijan sa zastavom u ruci i vodom koju polijeva na kuću koja je u požaru i natpis iznad „BOGA SLAVI“, a sa donje strane „BLIŽNJEGA IZBAVI“. Sa druge strane zastave nalazi se u sredini vatrogasni znak te sa lijeve strane „1928“ i sa desne strane „1998“ dok je sa gornje strane „DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO“, a sa donje strane „BERAVCI“.