Tradicija čuvanja Isusova groba na Veliki petak

Datum objave: 25. 4. 2019.

Tradicionalno svake godine na Veliki petak članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Beravci čuvaju Isusov grob. Stražu je organizirao Zapovijednik DVD-a Matija Vukasović zajedno s članovima DVD-a Beravci od kojih su neki bili stražari pokraj Isusovog groba.

Stražu su održali članovi muške Mladeži szajedno s članovima ekipe seniora A.